IMG_4130

Rom21 s’obre a Sant Roc: Tu decideixes!!

El projecte Rom21 obre un primer seminari al barri de Sant Roc per a recollir la participació de tots aquells i aquelles joves gitanos que han estat acompanyats per la Fundació Privada Pere Closa i que actualment estan cursant o han acabat estudis superiors. La idea és crear vincles entre ells i elles, generar noves iniciatives de participació social al barri i fomentar el seu lideratge com a referents positius de la comunitat gitana del barri de Sant Roc. Durant el seminari està prevista la participació de representants polítics de la ciutat de Badalona i d’altres referents gitanos activistes del barri.

Triptic Informatiu del seminari