BARRI DE LA MINA

 

El barri de la Mina és el resultat d’una actuació sorgida el 1969 que tenia l’objectiu d’eradicar diferents nuclis d’infrahabitatges de l’àrea metropolitana de Barcelona (Camp de la Bota, Pequín, la Perona, Casa Antúnez, Montjuïc, entre altres). Al 1975, fruit del reallotjament de diferents grups de població amb dèficits socials, laborals, culturals o econòmics, tenia més de 15.000 habitants i 2.029 habitatges. El barri de la Mina ha patit, des dels seus inicis, l’odi, el menyspreu i la indiferència de la resta de barris veïns. Avui en dia, i des de fa varis anys, el barri de la Mina és un exemple de canvi i progrés, on dia a dia els seus habitants lluiten i treballen per tenir les mateixes oportunitats que la resta de la població dels barris veïns.

EnrereLa Mina 11